Cater with Care
 
Heerlijke en effectieve voeding
voor ouderen 

Undernutrition

 

Ondervoeding

Ondervoeding is een serieus gezondheidsprobleem onder Nederlandse ouderen. Zo’n 35% van de Nederlandse ouderen die thuiszorg ontvangen is ondervoed. In ziekenhuizen en andere zorginstellingen is 40-50% van de oudere volwassenen ondervoed of loopt risico hierop.
Ondervoeding ontstaat wanneer iemand onvoldoende essentiële voedingsstoffen binnen weet te krijgen. Het gevolg hiervan is o.a. een dalend gewicht en verlies van spiermassa. Er zijn allerlei oorzaken voor het ontstaan van ondervoeding:
- een verandering in smaak en reuk
- minder eetlust dan voorheen
- ziekte: bij herstel van ziekte zijn vaak extra voedingstoffen nodig
- afhankelijkheid van anderen voor bijvoorbeeld het doen van boodschappen of het bereiden van eten
 

Effecten

Iemand die ondervoed is herstelt vaak langzamer van ziekte of een operatie en heeft een hogere kans op complicaties zoals infecties. Het gevolg is dat ondervoede ouderen vaak meer medicatie nodig hebben en langer in het ziekenhuis liggen. De extra kosten voor de Nederlandse gezondheidszorg door ondervoeding worden voor 2011 geschat op 1,9 miljard Euro. Naar schatting kan hiervan 1,5 miljard Euro worden toegeschreven aan ondervoeding bij volwassenen van 60 jaar en ouder.
De komende decennia zal het aantal 65-plussers in Nederland toenemen met zo’n 2 miljoen. Ook zij zullen geconfronteerd worden met een verhoogd risico op ondervoeding. Een tijdige en effectieve behandeling die aansluit bij de wensen en behoeften van deze ouderen draagt bij aan hun gezondheid, kwaliteit van leven en verminderd mogelijk de zorgkosten.
 

Aanpak

Huidige behandelopties bij (risico op) ondervoeding werken niet optimaal. Het eten van bijvoorbeeld eiwitrijke en energierijke producten is lastig wanneer de eetlust is verminderd. Bovendien moet een oudere aanpassingen doen in eet- en koopgedrag en ook nog kennis hebben over de voedingswaarde van producten.
Klinische voeding zoals drinkvoeding is wat betreft smaak en gebruik niet hetzelfde als wat men gewend is te eten en te drinken. Gebruik van deze producten voor langere tijd kan leiden tot een afkeer ervan.
De producten die ontwikkeld worden binnen Cater with Care passen binnen een gewoon eetpatroon. Ouderen worden daarom nauw betrokken bij Cater with Care. Hun wensen en behoeften staan centraal.
Cater with Care levert een pakket op aan smakelijke en verrijkte voedingsproducten.
De effecten van dit verrijkte voedingspatroon, dus niet van een enkel product, op de voedingsstatus en kwaliteit van leven van ouderen worden wetenschappelijk onderzocht. Wetenschappelijke kennis wordt zo vertaald naar optimale voeding.